Keeps you ahead in Automated Welding

Vul onderstaande gegevens in. U ontvangt per mail de link waar u de bijlage kunt downloaden.

Laserlassen

Laserlassen

Laserlassen is één van de sterk opkomende mogelijkheden van lasertechnologie waarbij gebruik wordt gemaakt van lasers met vermogens tot circa 6 kW (6000 Watt) en meer.

LASER staat voor Light Amplification by Stimulated Emmision of Radiation. Naar het Nederlands vertaald betekent dit “lichtversterking door gestimuleerde stralingsemissie”.

Laser is eigenlijk gewoon licht maar dan met een enkele golflengte en een veel hogere energiedichtheid dan bijvoorbeeld een gloeilamp. Doordat het laserlicht monochromatisch is, zend het slechts licht uit in één richting. Hierdoor ontstaat een puntvormige lichtbron.

Het meest bekende voorbeeld is de rode laserpointer, met een vermogen van ≤ 1 mW (0,001 Watt) die veel wordt gebruikt bij presentaties als aanwijsmiddel. De kleur rood bevindt zich in het voor de mens zichtbare kleurenspectrum (circa 380 – 730 nanometer) op een frequentie van 635 nm.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van lasers met hogere vermogens is het mogelijk materiaal te bewerken. Laserlassen is één van de sterkst opkomende mogelijkheden van lasertechnologie. Bij laserlassen wordt gebruik gemaakt van lasers met vermogens tot circa 6 kW (6000 Watt). De lasers voor lasersnij- en laserlasprocessen werken veelal allemaal in het voor de mens onzichtbare infrarood -gebied van het kleurenspectrum (1050 – 10600 nm).

Hoe werkt het?

Laserlicht wordt opgewekt in een zogenaamde “Resonator” waarin zich een laseractief medium bevindt. Dit medium kan een vaste stof zijn (kristalachtig materiaal) of een gas.

  1. Laseractief medium
  2. Pompenergie
  3. Niet doorlatende spiegel
  4. Gedeeltelijk doorlatende spiegel
  5. Laserstraal

Door energie toe voeren aan het laseractieve medium (toevoeren van zogenaamde pompenergie) gaan de elektronen van de laseractieve moleculen in een hogere energiebaan draaien. Wanneer dit elektron terugvalt in zijn oorspronkelijke lagere energiebaan komt er een foton vrij. Wanneer dit foton weer een ander elektron treft herhaalt dit proces zich en wordt gesproken over gestimuleerde emissie en ontstaat er een monochromatische straling, oftewel laserstraling.

Deze laserstraling kan d.m.v. verschillende soorten optieken (lenzenstelsels) worden gefocusseerd op het werkstuk om er vervolgens mee te kunnen lassen.

Gas - laser

In het verleden werd bij laserlassen vaak gebruik gemaakt van gaslasers. Hierbij wordt CO2 (koolstofdioxide) door toevoeging van enkele andere componenten actief gemaakt. Door hier middels hoogfrequent radiogolven energie aan toe te voegen, ontstaat een laserstraal met een golflengte op 10600 nm (Infrarood-C langegolf). Deze golflengte wordt geabsorbeerd door glasachtige materialen en is daarom niet door een glasvezelkabel te transporteren. Transport van de laser gaat door vaste koolstof buizen waarin hooggeconditioneerde lucht wordt geblazen. Koppeling aan een robot voor 3D bewerkingen zijn hierdoor erg lastig. Deze lasers werden veelal toegepast met zogenaamde vaste scannerboxen boven het product waarmee in 2,5D bereik gelast kan worden.

CO2 lasers hebben bij lassen last van het ontstaan van plasma (geïoniseerde lucht) welke de laserstraal verstoord of zelfs geheel absorbeert met als gevolg dat er slechte lassen ontstaan, of zelfs geen lassen. Dit plasma moet door middel van goede luchtbehandeling in de lascel worden weggeblazen en afgevoerd.

Vaste stof - laser

Vaste stof lasers maken gebruik van een vast stof om een laserstraal uit op te wekken. Het kristalvormige materiaal, dat afhankelijk van het lasertype een andere vorm heeft (staafvormig, schijfvormig, glasvezel), is gemaakt van zogenaamd YAG wat staat voor “Yttrium Aluminium Granaat”.

Door het YAG-kristal te voorzien van laseractieve ionen is er een laserstraal uit het kristal op te wekken. Veel gebruikte laseractieve stoffen zijn Neodymium (Nd) wat een Nd:YAG laser oplevert, of de stof Ytterbium (Yb) in de nieuwste Disk- en fiberlasers. Dit geeft dan een Yb:YAG laser.
YAG-lasers werken in het voor de mens net onzichtbare infrarood-A (kortegolf) gebied. Veel voorkomende golflengtes zijn 1050, 1064 en 1070 nm.

Het YAG-kristal wordt in vergelijking tot CO2 lasers opgepompt door gebruik te maken van Xenon-flitslampen (oud) of d.m.v. van laserdiodes in de nieuwste Disk- en fiberlasers (denk aan hele sterke laserpointers). YAG laserlicht is te transporteren door glasvezelkabels wat laserlassen in combinatie met een robot mogelijk maakt. Hierdoor is een 3D laserlasbewerking mogelijk. Ook bij dit type laser ontstaat vervuiling van de lucht door metaaldamp / lasrook rondom de laspositie. Net als bij CO2 laserlassen moet de omgevingslucht rondom de las schoon worden gehouden om een goede laskwaliteit te kunnen garanderen.

De laatste generatie YAG lasers biedt een goede kwaliteit van de laserstraal (straalkwaliteit) waardoor laserlassen op grotere afstand (600 mm+) mogelijk is. Dit lassen op grote afstand tussen optiek en werkstuk wordt ook wel remote-laserlassen genoemd. Oftewel: op (langere) afstand laserlassen.

Cellen

Lasercel FFO 2 index table

De Lasercell FFO 2 is gebaseerd op een tweevoudige indextafel. Op één positie vindt het laserlasproces plaats, terwijl op de andere pos...

Meer informatie

Lasercel FFO 4 index table 12

De Lasercell 4 FFO is een laserlascel die opgebouwd is rond een viervoudige indextafel. Op één positie vindt het laserlasproces plaats....

Meer informatie

Lasercel FFO Slide table

De Lasercell FFO slide table is gebaseerd op twee slede units. Deze sledes transporteren de lasmallen lineair in en uit de laserlascel. Hierdoor is er altijd &...

Meer informatie

Lasercel RSO 4 index table

De basis van de Lasercell RSO 4 bestaat uit een viervoudige indextafel. Op de eerste positie vindt het laserlasproces plaats. De overige drie posities van de Lase...

Meer informatie

Compact Lasercel

De compacte lasercel combineert twee beladingsposities met schuifdeuren en één laserlasrobot. Tijdens het beladen van d...

Meer informatie

Cookie usage

Our site uses cookies to store information on your computer.

Accept cookies?

More information