Keeps you ahead in Automated Welding

Vul onderstaande gegevens in. U ontvangt per mail de link waar u de bijlage kunt downloaden.

Laserhybride lassen

Laserhybride lassen

Laserhybride lassen is een laserlasproces waarbij laserlassen wordt gecombineerd met een tweede lasprocestot één proces waarbij gewerkt wordt in één smeltbad.

Laserhybride lassen is een laserlasproces waarbij laserlassen met een tweede lasproces wordt gecombineerd tot één proces. Hierbij wordt gewerkt met één smeltbad. In de meeste gevallen is hybride-lassen een combinatie van laserlassen en een MIG/MAG proces, maar ook een combinatie met het TIG of plasma-lassen is mogelijk.

Door het samenvoegen van de twee processen worden de eigenschappen van beide processen naar boven gehaald. Met laserhybride is het mogelijk lassnelheden te verhogen (ten opzichte van conventioneel MIG/MAG lassen) en spleten te overbruggen. Tevens kan via de MIG/MAG toevoegdraad een extra legeringselement worden toegevoegd aan het smeltbad.

Hoe werkt het?

Het laserhybrideproces maakt gebruikt van een laserstraal en een MIG/MAG lasboog die allebei werken in het zelfde smeltbad (zie figuur onder). Veelal loopt de laser voorop en creëert een smeltbad. Direct daar achteraan, op één tot enkele millimeters afstand van de laser, volgt de lasboog.

In de onderstaande figuur is een laserhybrideoptiek te zien waarbij een laserlasoptiek en een MIG/MAG lastoorts zijn gecombineerd.

In de onderstaande figuur is de combinatie van laser met een MIG/MAG-proces goed te zien. Er is zowel een bredere als diepere inbranding in het materiaal

Cellen

Lasercel FFO 4 index table 12

De Lasercell 4 FFO is een laserlascel die opgebouwd is rond een viervoudige indextafel. Op één positie vindt het laserlasproces plaats....

Meer informatie

Lasercel FFO 2 index table

De Lasercell FFO 2 is gebaseerd op een tweevoudige indextafel. Op één positie vindt het laserlasproces plaats, terwijl op de andere pos...

Meer informatie

Lasercel FFO Slide table

De Lasercell FFO slide table is gebaseerd op twee slede units. Deze sledes transporteren de lasmallen lineair in en uit de laserlascel. Hierdoor is er altijd &...

Meer informatie

Lasercel RSO 4 index table

De basis van de Lasercell RSO 4 bestaat uit een viervoudige indextafel. Op de eerste positie vindt het laserlasproces plaats. De overige drie posities van de Lase...

Meer informatie

Cookie usage

Our site uses cookies to store information on your computer.

Accept cookies?

More information