Keeps you ahead in Automated Welding

Vul onderstaande gegevens in. U ontvangt per mail de link waar u de bijlage kunt downloaden.

TIG Lassen

TIG Lassen

TIG-lassen is een gasbooglasproces waarbij een boog wordt onderhouden tussen een niet afsmeltende wolfraam-elektrode en het werkstuk. Het smeltbad en de elektrode worden beschermd door een inert gas.

TIG staat voor Tungsten Inert Gas, oftewel: wolfraam inert gas. TIG-lassen is een gasboog lasproces waarbij een boog wordt onderhouden tussen een niet afsmeltende wolfraam elektrode en het werkstuk. Het smeltbad en de elektrode worden beschermd door een inert gas. Het proces wordt volgens ISO 4063 aangeduid als procesnummer 141

Proces

Bij het TIG-lasproces wordt de boog getrokken door middel van een hoogspanningsontlading tussen het werkstuk en een niet afsmeltende wolfraam elektrode die omgeven is door een edelgas. De ontstane plasmaboog in het edelgas zorgt voor de warmteoverdracht naar het werkstuk. Het edelgas bestaat uit argon, helium of een mengsel hiervan. Het beschermt tevens het smeltbad en de niet-afsmeltende elektrode.

Afhankelijk van de toepassing wordt er al of niet een toevoegmateriaal gebruikt die in de boogatmosfeer wordt afgesmolten. Onafhankelijk van het toegepaste vermogen kan hierbij meer of minder toevoegmateriaal gebruikt worden, waardoor de toevoer van het materiaal afzonderlijk is te regelen naast de verlangde warmte-inbreng.

In onderstaand figuur ziet u een schematische weergave van het TIG-proces:

Belangrijkste procesvarianten

  • Lassen met een constante gelijkstroom;
    • Toe te passen bij materiaal zonder sterk oxiderende eigenschappen (Fe- legeringen)
  • Lassen met een constante wisselstroom;
    • Toe te passen bij materiaal met sterk oxiderende eigenschappen (NonFerro- legeringen)
  • Lassen met een pulserende wissel of gelijkstroom;
    • Toe te passen bij dun materiaal of lassen in positie

Cellen

Compact Arc

De Compact Arc Welding Cell is een booglascel die uitgerust is met één robot en twee laad- / uitlaad- / lasposities. Via de ext...

Meer informatie

Basic Arc

De Basic Arc Welding Cell is een geavanceerde booglascel die geschikt is voor hoge productieaantallen en complexe productieomstandigheden. De lascel is uit...

Meer informatie

Smart Arc Cell

Deze cel biedt de mogelijkheid productieprocessen te automatiseren met eenvoudige en economische oplossingen. De indextafel draait, waardoor de...

Meer informatie

Cookie usage

Our site uses cookies to store information on your computer.

Accept cookies?

More information