Keeps you ahead in Automated Welding

Vul onderstaande gegevens in. U ontvangt per mail de link waar u de bijlage kunt downloaden.

Plasma lassen

Plasma lassen

Het plasmalassen kan worden gezien als een doorontwikkeling van het TIG-lassen. Plasmalassen is een gasbooglasproces waarbij een boog wordt onderhouden tussen een niet afsmeltende wolfraam elektrode en het werkstuk of een secondaire anode (kathode bij AC) in de lastoorts. Het smeltbad en de elektrode worden beschermd door een inert gas.

(Micro) Plasmalassen

Het plasmalassen kan worden gezien als een doorontwikkeling van het TIG-lassen. Het belangrijkste verschil tussen TIG- en plasmalassen is dat bij het plasmalassen de boog kan worden ingesnoerd en het proces stand-by wordt gehouden door een pilot boog. Plasmalassen is een gasbooglasproces waarbij een boog wordt onderhouden tussen een niet afsmeltende wolfraam elektrode en het werkstuk of een secondaire anode (kathode bij wisselstroom) in de lastoorts. Het smeltbad en de elektrode worden beschermd door een inert gas. Het proces wordt volgens ISO 4063 aangeduid als procesnummer 15

Proces

Bij het Plasma-lasproces wordt de boog getrokken door middel van een hoogspanningsontlading tussen het werkstuk en een niet-afsmeltende elektrode die omgeven is door een edelgas. De ontstane plasmaboog in het edelgas zorgt voor de warmteoverdracht naar het werkstuk. Het edelgas bestaat uit argon, helium of een mengsel hiervan en beschermt tevens het smeltbad en de niet-afsmeltende elektrode.

In tegenstelling tot het TIG lassen is rondom de niet-afsmeltende elektrode een mondstuk geplaatst die als secondaire anode (kathode bij AC) kan fungeren en/of als insnoerende nozzle voor de plasmaboog dient. Door het secondaire beschermgas van een afwijkende samenstelling te voorzien kunnen de boogeigenschappen nog verder beïnvloed worden.

Afhankelijk van de toepassing kan een toevoegmateriaal gebruikt worden dat in de boogatmosfeer wordt afgesmolten. Onafhankelijk van het toe te passen vermogen kan hierbij meer of minder toevoegmateriaal gebruikt worden, waardoor de toevoer van het materiaal afzonderlijk is te regelen naast de verlangde warmte-inbreng.

In onderstaand figuur is een schematische weergave van het Plasma-proces gegeven.

Verschil tussen TIG en Plasma

Door het mondstuk wordt de boogvorm gevormd tot een kokervorm in tegenstelling tot de conische vorm bij TIG lassen. Door toevoeging van helium of waterstof kan deze kokervorm ook intensiever beïnvloed worden.

De inbrandvorm en diepte kunnen daardoor variabel gemaakt worden.

Belangrijkste procesvarianten

  • Plasmalassen met een overgedragen boog, gelijkstroom en de elektrode negatief
    • Dit is de meest gebruikte opstelling. Er loopt in dit geval een stroom door de plasmaboog naar het werkstuk. Het werkstuk is anode (+).
  • Plasmalassen met een niet overgedragen boog
    • Hierbij fungeert het mondstuk als anode. Het werkstuk is dan niet verbonden met de stroombron.
  • Plasmalassen met Pilot-boog
    • Hierbij wordt een combinatie toegepast van de beide vorige schakelingen. De niet overgedragen plasmaboog wordt eerst gestart. Deze wordt vervolgens gebruikt als pilot-boog of hulpboog. Wanneer deze het werkstuk raakt, wordt de hoofdboog ontstoken. De stroom, die door het werkstuk gaat, kan nu onafhankelijk van de plasmastroom worden geregeld.

Cellen

Compact Arc

De Compact Arc Welding Cell is een booglascel die uitgerust is met één robot en twee laad- / uitlaad- / lasposities. Via de ext...

Meer informatie

Basic Arc

De Basic Arc Welding Cell is een geavanceerde booglascel die geschikt is voor hoge productieaantallen en complexe productieomstandigheden. De lascel is uit...

Meer informatie

Smart Arc Cell

Deze cel biedt de mogelijkheid productieprocessen te automatiseren met eenvoudige en economische oplossingen. De indextafel draait, waardoor de...

Meer informatie

Cookie usage

Our site uses cookies to store information on your computer.

Accept cookies?

More information