Keeps you ahead in Automated Welding

Vul onderstaande gegevens in. U ontvangt per mail de link waar u de bijlage kunt downloaden.

Procesoptimalisatie en laskwaliteit

Het proceskwaliteitsteam richt zich op de kwaliteit van het werkstuk én de kwaliteit van de machine. De focus ligt in het bijzonder op de laskwaliteit, maatvoering en de machinecyclustijd. Het procesteam heeft kennis van alle lasprocessen en lasequipment en is voortdurend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Het proceskwaliteitsteam is gespecialiseerd in het “fine-tunen” van het lasproces en het uitvoeren van lasproeven voor klanten die hun proces of product willen onderzoeken.

Het team heeft meerdere experts op het gebied van lassen en driedimensionaal CNC-meten.

Onze aanpak

In het offertestadium ondersteunt het procesteam de afdelingen verkoop en offerte-engineering door lasproeven uit te voeren. Vervolgens adviseert het procesteam over het te gebruiken lasequipment en eventuele aanpassingen aan de geometrie van het product, zodat een optimale laskwaliteit gegarandeerd is.

Als de verkoopopdracht van de klant binnen is wordt een lid van het procesteam aangewezen als verantwoordelijke voor het proces in de machine. Hij verzamelt de benodigde gegevens voor het lasproces. Deze gegevens beschrijven de te lassen materialen, het lasequipment, de lasspecificaties, etc. Het procesteamlid onderhoudt nauw contact met projectmanagement, engineering en inkoop over de specificaties van de machine en de benodigde materialen.

Als de machine gebouwd en operationeel is, heeft de procesverantwoordelijke de coördinatie van het optimalisatietraject. Hij heeft hierbij de beschikking over diverse specialisten waaronder mechanici, robotlassers en meettechnici. Door nauwkeurige documentatie en het zorgvuldig uitwerken en uitvoeren van het optimalisatietraject wordt naar het einddoel gewerkt. Dit einddoel is een goed klantproduct dat voldoet aan de eisen voor laskwaliteit, maatvoering en cyclustijd. De afdeling proceskwaliteit verzorgt ook cursussen om de vaktechnische kennis binnen AWL en bij onze klanten op peil te houden.

Voor het onderzoeken van lasopgaven heeft AWL een eigen laboratorium met zeer diverse apparatuur. Een laserlasmachine, een robot mag-lascel, diverse puntlasmachines, handlas-apparatuur voor voorseries, een trekbank, een excenterpers, et cetera zijn in ons laboratorium aanwezig. Daarnaast hebben we een eigen macrolab, voor nauwkeurig onderzoek naar de laskwaliteit en een uitgebreide meetkamer met een CMM driedimensionale meetmachine en twee platina FARO armen.

De meetkamer

In onze goed geoutilleerde meetkamer worden onze mallen met behulp van een tweetal platina Faro armen ingemeten. Als referentie dient het nominale CAD model van de mal.

Voor het meten van producten beschikken we over een Wenzel CNC meetmachine die de laswerkstukken van onze machines kan meten. Indien gewenst kan de uitneemeenheid voorzien worden van een uitgebreide statistische analyse. Zo weet u precies wat de maatvoering van uw producten is voordat de machine naar uw productielocatie vervoerd wordt.

Het (laser)lab

Het AWL laserlab bestaat uit een 6kW fase laser van IPG. De laser heeft een tweevoudige straal wissel (Beam Switch) die het laservermogen naar twee Precitec optieken leidt. Beide optieken zijn gemonteerd op een ABB robot en hebben een brandpuntsafstand van 500mm. AWL heeft de beschikking over andere optieken en mogelijkheden zodat lasproeven “op maat” mogelijk zijn. In de laserlascel kunnen naar wens opspanningen en zelfs productiemallen geïntegreerd worden zodat verschillende lasproeven en grotere voorseries te realiseren zijn.

Procesoptimalisatie

De fase van procesoptimalisatie is een drukke periode binnen een project. De nieuwe machine van AWL en de (vaak prototype) delen van de klant komen voor het eerst samen om het proces, dat zich kenmerkt door maatvoering, laskwaliteit en cyclustijd, aan de gewenste criteria te laten voldoen. Ons startpunt is altijd een nominaal ingemeten mal. In een aantal iteratieve stappen wordt de cyclustijd, laskwaliteit, maatvoering en enkele deelkwaliteiten nauwkeurig afgesteld om tot het optimale lasproces te komen. Deze werkzaamheden worden regelmatig afgestemd met het projectmanagement en de klant. Hierdoor is succes gegarandeerd.

Kwaliteitscontrole

De kwaliteitscontrole bestaat uit een zeer uitgebreide controle van de maatvoering en de laskwaliteit van de producten die op onze machines geproduceerd zijn. Naast de visuele controle van de lassen worden ook macro’s gemaakt, pelproeven gedaan en indien nodig röntgenonderzoek. Ook vindt een nauwkeurige cyclustijdmeting plaats. De controles worden zorgvuldig gedocumenteerd en aan de klant ter beschikking gesteld.

Metallurgisch Laboratorium

In AWL’s Metallurgische laboratorium wordt de laskwaliteit van onze machines gecontroleerd. Het metallurgisch laboratorium voert onder andere pelproeven uit en maakt macro’s (dwarsdoorsnedes van de las) om de laskwaliteit van het punt-, boog- en laserlassen te beoordelen. Deze mechanische beproeving volgt vaak aansluitend op de visuele beoordeling en het meten van de benodigde laslengtes. Waar pelproeven een snel inzicht geven in de grootte van het verbindingsoppervlak (spot diameter) en daarmee de sterkte van de las, geven macro’s inzicht in de penetratiediepte, kritische doorsnedes (Sn-maat) van de lasverbinding. Macro’s laten daarnaast laten ook andere kenmerken van de las zien, wat (gedeeltelijk) resulteert in het blootleggen van eventuele onvolkomenheden. Aan de hand van de vereiste lasnormen wordt beoordeeld of de las goed- of afgekeurd moet worden. Alle macro’s worden digitaal gemeten, gefotografeerd en gedocumenteerd. Dit dient vervolgens als bewijs voor de geleverde laskwaliteit.

 

Opleiding en training

De afdeling proceskwaliteit is ook verantwoordelijk voor het waarborgen en uitdragen van de laskennis binnen AWL. De afdeling geeft verschillende cursussen om deze kennis onder de AWL medewerkers op peil te houden. Hier gaat hierbij om Mag-lassen, robot(Mag)lassen, laserlassen, laserveiligheid en puntlassen. Bij de overdracht van een machine aan de klant wordt ook een cursus aan de eindgebruikers gegeven.

Overig (lab)equipement

In ons eigen laboratorium hebben we de beschikking over diverse lasmachines in laboratoriumopstelling. Naast diverse standaard puntlasmachines (50Hz en MF) beschikken we over een Mag-lasrobot en een lasercel. Er zijn ook een excenterpers en trekbank beschikbaar. Op verzoek van onze klanten of in het kader van een project, voeren we in het lab haalbaarheidsonderzoeken uit.

Kenmerken

 • De procesdeskundigen hebben een internationaal erkende lasopleiding op MBO+ (IWT) en HBO+ niveau (IW
 • Kennis van diverse lasprocessen
 • Ervaren meettechnici, zowel handmatig meten als CNC
 • Robotlassers met kennis van MAG-, punt- en laserlassen
 • Brede machinebouwervaring

Voordelen

 • Eén procesverantwoordelijke voor een project
 • Vanaf de start van een project betrokken
 • Overzicht van de kwaliteit in de processen
 • Eigen laboratorium met de mogelijkheid tot het onderzoeken van diverse lasprocessen; o.a. weerstands
 • Maken van lasmacro’s
 • 3D Meetmachine

Cookie usage

Our site uses cookies to store information on your computer.

Accept cookies?

More information