Keeps you ahead in Automated Welding

Vul onderstaande gegevens in. U ontvangt per mail de link waar u de bijlage kunt downloaden.

Engineering en robotsimulatie

Onze producten en oplossingen zijn ontwikkeld op basis van jarenlang opgebouwde ervaring, kennis en ontwikkeling. Wij houden ervan om uitdagingen om te zetten tot economisch werkbare oplossingen. Heeft u een uitdaging? Concept engineering, project engineering, detail engineering en robotsimulatie staan voor u klaar!

Onze conceptengineers ondersteunen onze account managers en hun klanten door het ontwikkelen van technische oplossingen en machineconcepten.

“Hoe kan er op de meest efficiënte manier geproduceerd worden?” Het antwoord op die vraag staat centraal wanneer wij de vragen van onze klanten beantwoorden. Door op een creatieve manier te werken kunnen we onze klanten met tal van beproefde oplossingen en concepten van dienst zijn. Zo kunnen wij onze klanten altijd doordachte oplossingen bieden.

Activiteiten

 • Producthaalbaarheidsbeoordelingen
 • Lay-out studies
 • Tijdstudies voor operators
 • Machine/robot tijdstudies
 • Logistieke beoordeling van het totale concept
 • Risicobeoordeling

Project engineering

Voor de engineering van onze projecten hanteren wij een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak. Hierdoor vindt een efficiënte afstemming plaats tussen het mechanisch ontwerp en het besturingsontwerp. Het gebruik van moderne 3D engineeringtools geeft een optimaal inzicht in het ontwerp en maakt een goede communicatie met klanten, leveranciers en productieafdelingen mogelijk.

Alle engineering gegevens worden beheerd in een geavanceerd PDM-systeem (Product Data Management). Deze omgeving kenmerkt zich door een hoge automatiseringsgraad, waardoor veel routinematige handelingen zijn geautomatiseerd, met inbegrip van een volledig lifecycle management van alle engineering documenten. Door de koppeling met onze ERP-productiebesturingsomgeving is er maximale controle over engineering en logistiek. Onze engineering onderscheidt zich mede hierdoor in kwaliteit, standaardisatie en efficiëntie.

Wij werken onder andere met:

 • SolidWorks voor 3D mechanische engineering
 • Ansys en Cosmos voor FEM analyse
 • E-drawings voor het uitwisselen en beoordelen van 3D ontwerpen - zowel intern als extern
 • Enovia Smarteam PDM voor het beheer van alle engineering data
 • Catia V5 voor optimale uitwisseling van 3D data met onze klanten en leveranciers
 • Robcad van Technomatix Siemens voor robotsimulatie
 • E-plan voor elektrische en pneumatische schema engineering
 • FMEA - Failure Method and Effects Analysis

Robotsimulatie

Door het virtueel simuleren van alle robotapplicaties kunnen wij de geautomatiseerde lasmachine verregaand optimaliseren. Daardoor kunnen de lasrobots optimaal worden ingezet met vooraf beoordeelde procesafloop, bereikstudie, snelheden, interactie met andere robots, etc. Dit alles vindt plaats door een intensieve samenwerking tussen de robotsimulatie engineers, de constructeurs en procesengineers

Onze robotsimulatie is een krachtig hulpmiddel om vooraf de gehele applicatie te simuleren. Het gehele proces wordt tijdens de ontwerpfase geoptimaliseerd en getest. Zo voorkomen wij verassingen achteraf. Als er tijdens of na de realisatie van een project nog wijzigingen moeten worden uitgevoerd geeft robotsimulatie de mogelijkheid dit geheel virtueel voor te bereiden en met minimale verstoring te implementeren. AWL onderscheid zich door jarenlange ervaring en gedegen vakmanschap om met meerdere robots op één werkstuk het proces te optimaliseren.

Door het benutten van Off-Line programming (OLP) kan doorlooptijd op de werkvloer worden verkort en een betere efficiency van het totale proces worden gerealiseerd. Concurrent engineering reduceert de doorlooptijd van het project doordat ontwerp-engineering en robotsimulatie gelijktijdig plaatsvinden.

Cookie usage

Our site uses cookies to store information on your computer.

Accept cookies?

More information