Keeps you ahead in Automated Welding

Fill out the information below. You will receive the link where you can download the Annex.

MUŽE/ŽENU NA PRACOVNÍ POZICI TECHNIK ŘÍZENÍ ROBOTŮ

20 March 2017

Jste zkušeným, samostatným, na kvalitu orientovaným zaměstnancem, kterého hledáme, právě Vy?

Zodpovídáte za programování aplikací robotů. Budete připravovat program a uvádět do provozu aplikace robotů. Důležitou součástí Vaší práce je testování aplikací robotů, kde se primárně zaměřujete na optimalizaci procesu svařování a dobu cyklu. Podílíte se na dalším vývoji řídících prvků našich robotů. Programování je Vaší druhou přirozeností a zavádění technologicky vyspělých aplikací pro Vás představuje výzvu. Disponujete hlubokými analytickými dovednostmi, které Vám pomohou při řešení technických problémů?

AWL CZ_Vacancy_Robot Controls Technician.pdf

Subscribe newsletter

If you would like to receive our newsletter, please fill out the form below:

Contact box

Cookie usage

Our site uses cookies to store information on your computer.

Accept cookies?

More information