Keeps you ahead in Automated Welding

Fill out the information below. You will receive the link where you can download the Annex.

MUŽE/ŽENU NA PRACOVNÍ POZICI TECHNIK ŘÍZENÍ PLC

29 March 2017

Jste právě Vy tím zkušeným, profesionálním, inteligentním partnerem, kterého hledáme?

Jste zodpovědní za programování softwaru našich strojů. Budete připravovat a navrhovat software pro PLC a PC řízení a sběrnicové systémy. Rovněž budete testovat a uvádět do provozu stroje v dílnách a podílet se na dalším rozvoji našich řídících prvků. Programování softwaru je Vaší druhou přirozeností a zavádění technologicky vyspělých aplikací pro Vás představuje výzvu. Disponujete hlubokými analytickými dovednostmi, které Vám pomohou při řešení technických problémů?

AWL CZ_Vacancy_PLC Controls Engineer11.pdf

Subscribe newsletter

If you would like to receive our newsletter, please fill out the form below:

Contact box

Cookie usage

Our site uses cookies to store information on your computer.

Accept cookies?

More information